Aktuality

7. marca 2016

Nová web stránka

Spustili sme novú web stránku, na ktorej nájdete všetky potrebné informácie jednoduchšie, prehľadnejšie a rýchlejšie. Zmenený bol tak obsah, ako aj štruktúra a dizajn stránky. Snažili sme sa pri tvorbe web stránky zachovať jednoduchosť, prehľadnosť, logické členenie, krátke a zrozumiteľné texty. Veríme, že sa vám naša nová web stránka páči a že na nej ľahko nájdete všetky potrebné informácie o nás a našej výrobe.