O NÁS

Wusam – meno známe doma i vo svete technickou kreativitou a vysokou kvalitou. Spoločnosť sa zaoberá výrobnými ako aj výskumno-vývojovými a zahranično-obchodnými aktivitami v oblasti strojárenstva. Našimi najväčšími partnermi sú spoločnosti ATLAS COPCO, MENZI MUCK, TRANSLIFT.

Zameranie a činnosť

Spoločnosť Wusam sa zameriava na viaceré oblasti vývoja a výroby v strojárenstve.

  1. Oblasť výskumno-vývojová

    Zárukou kvalitných riešení je vysoká odborná úroveň našich inžinierov a robotníkov.

  2. Oblasť výrobná

    Technologické možnosti výroby zabezpečia všetky potrebné činnosti pre strojársku výrobu.

  3. Oblasť skúšobníctva

    Priamo v našom areáli nájdete aj autorizovanú skúšobňu ktorú zabezpečuje dcérska spoločnosť ZV Test s.r.o.

Certifikáty WUSAM a.s.

Firma WUSAM, a.s. vlastní od roku 1994 certifikát kvality ISO 9001. Integrovaný manažérsky systém bol zavedený v roku 2018 v súlade s požiadavkami ďalších noriem ISO 14001 a ISO 45001. WUSAM, a.s. vám môže ponúknuť výrobky z uvedených oblastí, ktoré upraví na podmienky vašej krajiny a pomôže vám pri rozbehu výroby dohodnutých výrobkov vo vašej krajine.

Certifikát ISO 9001:2015 SK
Certifikát ISO 3834-2:2021 SK

Certifikát ISO 14001:2015 SK
Certifikát ISO 45001:2018 SK

História

Začiatky našej spoločnosti

historiaMyšlienka vzniku výskumno-vývojového ústavu siaha do roku 1967, kedy v Podpolianskych strojárňach v Detve začínajú uvažovať o vybudovaní samostatného výskumno-vývojového pracoviska v rámci podniku so sídlom vo Zvolene. Následne sa vytvára v PPS Detva samostatné pracovisko z pracovníkov konštrukčného rozvoja a prototypovej dielne. 1.marca 1969 je z tohto strediska zriadený Vývojový závod vo Zvolene. Jeho hlavným poslaním je výskum a vývoj stavebných a zemných strojov a ich agregátov.

Medzi prvé stroje vyvinuté vo vývojovom závode a v rámci podniku zavedené do výroby patria lopatové nakladače UNC 151 a UN 050.  Vďaka úspešnej progresívnej koncepcii riešenia predstavoval lopatový nakladač UN 050 v roku 1972 vo svojej ketegórii novú generáciu strojov s hydrostatickým pohonom nielen pracovných orgánov, ale aj transmisie a výkonovej regulácie.

Významným medzníkom v histórii ústavu je rok 1974. Výskumno-vývojová činnosť,  sa rozširuje o vývoj univerzálnych dokončovacích strojov, kĺbových nakladačov a nakladačov riadených preklzom kolies.

Výskumno – vývojový ústav ako samostatná hospodárska jednotka je zriadený ku dňu 1.januáru 1981 ako súčasť integrovanej výskumno-vývojovej základne VHJ ZTS Martin. Od začiatku 80-tych rokov rozširuje svoje aktivity v ďalších odboroch, a to poľnohospodárskej technike pre horské a podhorské oblasti a priemyselných robotov.

História

Mílniky spoločnosti WUSAM a.s.

1967

Osamostanenie od PPS Detva

1969

Zriadenie vývojového závodu vo Zvolene

1972

Lopatový – otočný nakladač UN 050

1974

Rožšírenie vývoja o  univerzálne dokončovacie stroje

1981

Vznik samostanej hospodárskej jednotky integrovanej v ZTS Martin

1990

Založenie samostatného štátneho podniku s názvom WUSAM

1996

Prechod štátneho podniku na akciovú spol. WUSAM a.s.

Súčastný stav

Výskum – vývoj, Výroba, Skúšobníctvo

V roku 1990, po rozpade kombinátu ZŤS, vzniká z ústavu štátny podnik pod názvom Výskumno-vývojový ústav strojov a mechanizmov (WUSAM), ktorý privatizáciou v roku 1996 sa stáva súkromnou akciovou spoločnosťou.

Naša činnosť

Nadviazali sme na dlhoročnú tradíciu strojárenskej výroby v regióne Zvolen

Dobrý obchod podporuje realizácia kvalitného servisu a služieb s tým spojených na výrobnú produkciu a dodávku náhradných dielov. Nezanedbateľnú časť výroby tvoria kooperačné výroby pre firmy ATLAS COPCO, MENZI MUCK , Translift sa zameraním na výrobu stavebných strojov.