Aktuality

Projekt: Inteligentné inovácie vo výrobnom procese žiadateľa WUSAM, a.s.

Prijímateľ: WUSAM, a.s., Buzulucká 3, 961 50 Zvolen, IČO: 31 630 545 Miesto realizácie: Buzulucká 2472/3, 961 50 Zvolen, parcelné číslo 1980/14 Opis projektu: Hlavným cieľom projektu je podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese žiadateľa, zvýšenie jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom inteligentných riešení, zvyšovanie technologickej úrovne výroby obstaraním nových inovatívnych technológií a ich zavedením do výroby. Prostredníctvom […]

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponuky k zákazke na dodanie tovaru s názvom: „Horizontálny frézovací a vyvrtávací stroj“ pre projekt s názvom: „Inteligentné inovácie vo výrobnom procese žiadateľa WUSAM, a.s.“

Nová web stránka

Spustili sme novú web stránku, na ktorej nájdete všetky potrebné informácie jednoduchšie, prehľadnejšie a rýchlejšie. Zmenený bol tak obsah, ako aj štruktúra a dizajn stránky. Snažili sme sa pri tvorbe web stránky zachovať jednoduchosť, prehľadnosť, logické členenie, krátke a zrozumiteľné texty. Veríme, že sa vám naša nová web stránka páči a že na nej ľahko nájdete […]