Aktuality

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponuky k zákazke na dodanie tovaru s názvom: “Horizontálny frézovací a vyvrtávací stroj” pre projekt s názvom: “Inteligentné inovácie vo výrobnom procese žiadateľa WUSAM, a.s.”

Nová web stránka

Spustili sme novú web stránku, na ktorej nájdete všetky potrebné informácie jednoduchšie, prehľadnejšie a rýchlejšie. Zmenený bol tak obsah, ako aj štruktúra a dizajn stránky. Snažili sme sa pri tvorbe web stránky zachovať jednoduchosť, prehľadnosť, logické členenie, krátke a zrozumiteľné texty. Veríme, že sa vám naša nová web stránka páči a že na nej ľahko nájdete […]