Aktuality

9. októbra 2020

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponuky k zákazke na dodanie tovaru s názvom: „Horizontálny frézovací a vyvrtávací stroj“ pre projekt s názvom: „Inteligentné inovácie vo výrobnom procese žiadateľa WUSAM, a.s.“

Stiahnite si podklady:

1. Výzva na predloženie ponuky

2. Príloha č. 1 – technická špecifikácia

3. Príloha č. 2 Súhlas so spracovaním osobných údajov

4. Kupna zmluva

29. októbra 2020

Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu