VÝROBNÉ MOŽNOSTI

Spoločnosť Wusam a.s. sídli vo vlastnom areáli, kde sú umiestnené všetky prevádzkové, administratívne a skladové priestory aj s výkonnými zamestnancami spoločnosti. Areál spoločnosti je vybavený kompletnou infraštruktúrou, potrebnou pre strojársku výrobu, ktorá obsahuje nehnuteľnosti (budovy, haly, sklady, dielne, spevnené betónové plochy, terénne úpravy, vnútropodnikové cesty, kábelové rozvody, inžinierske siete), technické prostriedky a výrobné technologické zariadenia.

Výroba

Firma Wusam a.s. má vo výrobnej činnosti pracovníkov v profesnej skladbe technológ, zámočník, zvárač, palič, sústružník, frézar, vŕtač, montážnik, vďaka ktorých odbornosti a skúsenosti zabezpečuje komplexnú strojársku výrobu.

Technologické možnosti výroby v a.s. Wusam :

 1. 1
  4-osový CNC - ohraňovák, model GOLD 220/41

  Text…

 2. 2
  Páliaci stroj PLAZMA HiFocus (pracovný stôl 2,5 x 6m)

  Text…

 3. 3
  Možnosti strojného spracovania súčiastok

  Delenie materiálu

  • pálením O2 a acetylén + plazma plechy 1500 (2000) x 3000 mm, max. hrúbka 150 mm
  • strihaním: nožnice do 10 mm, šírka 3000 mm, nožnice do 3 mm, šírka 1500 mm
  • pílením: 2 ks automatické pásové píly, 1 ks kotúčová píla

  Rovnanie

  • strojné, ručné

  Pieskovanie

  • v karuselovom pieskovači a ručné drťou

  Sústruženie

  • CNC sústruh OKUMA LH 55-N – 1 pracovisko
   – opracovávaný priemer od ø 30mm do ø 1000mm ,
   – max. točná dĺžka do 4000mm
   – max. hmotnosť 4000 kg.
  • Klasické sústruhy SV-18, SV-40, SV-50, SV-63 aj do max. ø 1000 mm, točná dĺžka max. 2000 mm

  Frézovanie

  • FG 32 – upínacia plocha 220 x 1100 mm
  • FA 3AU – upínacia plocha 200 x 1250 mm
  • FSS 400 – upínacia plocha 330 x 1400 mm
  • FGS 50 – upínacia plocha 600 x 1600 mm
  • FCR 5 CNC -upínacia plocha 600 x 1600 mm

  Brúsenie

  • na plocho – BPH 300 (max. šírka = 300 mm, dĺžka = 600 mm)
  • na guľato – BHU 32 (Ø 315 mm, dĺžka 1500 mm), SI 6 AS x 315 (max. Ø 400 mm, dĺžka = 1500 mm)

  Horizontálne vyvrtávačky

  • SMT SAJO 6000/8000 – obrábacie centrum – 2 pracoviská
  • WHN 13 CNC-1400 x 1400, max. 12000 kg – 1 pracovisko
  • W 100 – 1250 x 1250, max. 3000 kg – 1 pracovisko
  • WHN 9B – 1000 x 1200, max. 3000 kg – 1 pracovisko

  Vŕtanie

  • VO 50, VR 2, VR 4, VR 30, V 20A

  Ohýbanie

  • ohýbanie plechov na ohraňovacom lise LOD 200 a CR 220 / 41- GOLD max. dĺžka 3000 mm
  • ohýbanie trubiek do Ø 50 na ohýbačkach trubiek XOT 20/50, XOTH 40

  Opracovanie ozubenia

  • obrážanie ozubenia vnútorného m = 5 do Ø 500, vonkajšieho m = 5 do Ø 500
  • frézovanie ozubenia do m = 6, max. Ø 600

  Montážne práce na pracovisku s možnosťou nosnosti žeriava max. 8 t.

 4. 4
  Možnosti a metódy zvárania podľa druhu základného materiálu
  • ručné oblúkové zváranie
  • MAG – v ochrannej atmosfére CO2, MIX
  • TIG + neodtavujúcou elektródou v Ar (A1 a jeho zliatiny)
  • odporové bodové zváranie
  • zvárači vlastnia certifikáty zvárania EU a štátne skúšky SR B-E 123, C-M 123 (skúšky sú periodicky obnovované po 2 rokoch)
  • nerez môžeme zvárať metódou MIG, hrúbky cca 3 mm metódou TIG
 5. 5
  Kontrola zvarov
  • kapilárna metóda
  • ultrazvuk – defektoskop USK 7
  • pre vyšší stupeň hodnotenie v kooperácii
 6. 6
  Skúšky mechanických vlastností materiálu

  Zabezpečované v kooperácii.

 7. 7
  Možnosti povrchovej úpravy

  Pre našich zákazníkov zabezpečujeme povrchovú úpravu zvarencov polyuretánovými farbami od firmy TEKNOS s výbornou odolnosťou voči poveternostným vplyvom čo zaručuje vysokú stálosť farebného odtieňa a zabráneniu vzniku tzv. „bleach “ efektu.

  Farba je nanášaná vysokotlakým zariadením od firmy WAGNER v automatizovanom, kombinovanom maľovacom a sušiacom boxe BLOWTHERM s rozmermi 4000x2780x7000.

  Predúpravu povrchu pred maľovaním zabezpečujeme v umývacom boxe vysokotlakým zariadením WAP s prídavkom odmasťovacieho detergentu.

  Následne sú výrobky v tryskacom boxe otryskané kovovou ostrohrannou drťou zrnitosti GL40 čím sa zabezpečí potrebný profil drsnosti povrchu pre dosiahnutie dobrej adhézie farby.

Kontrolno-merové stredisko

Disponujeme komplexným vybavením kontrolno-merového strediska:

 • meranie dĺžok v 0,001 (0,0002) – prístroj „ZEIS 450“ v rozsahu 0-450 mm
 • profiloprojektor MP 320
 • microtvrdomer MIC 1 (HRC, HV) – zaťaženie cca 7 N, prístroj prenosný
 • tvrdomer na meranie tvrdosti zubov typ EMCO – test, HRC, prístroj prenosný, možnosť merať na boku zubov, ozubenie šikmé a priame od modulu m = 2
 • tvrdomery: HB – zaťaženie 3000 kg, Ø gul. 10 (5) mm, HB – 187,5 kg, – 2,5 mm, HRC, HRB
 • možnosť merať vonkajšie a vnútorné ozubenie
 • defektoskop USK – 7 od fy KREUTKAMER – ultrazvuková metóda
 • mikrometrické odpichy Supito a Mitutoyo .
 • všeobecné komunálne náradie

Skúšobníctvo

Výrobky vyvinuté vo Wusam a.s. a ich prototypy, prípadne výrobky dodané zákazníkom je možné odskúšať v skúšobnom laboratóriu ZV – TEST, s.r.o., ktoré je v areáli Wusam, a.s. a podľa potreby schváliť na prevádzku v cestnej premávke.

Skúšobné laboratórium ZV-TEST, s.r.o.
(Akreditované SNAS na skúšanie, osvedčenie o akreditácii č. S – 139 podľa ISO/IEC 17025:2005.) Spôsobilosť na činnosť: meranie hluku, brzdenia, rýchlosti, rozmerov, hmotnosti, sily v oblasti automobilového priemyslu, dopravy a pracovných strojov podľa rozsahu akreditácie.

Homologizačné pracovisko E27/C, technická služba overovania vozidiel (poverenie ministerstva dopravy, notifikácia EEC/ECE 27/C)
Na základe rozhodnutia č. k.: 14602/2017/SCDPK/27180 zo dňa 05.04.2017, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad, meniaceho poverenie č. k.: 08349/2015/C222-SCDPK/06545 zo dňa 03.02.2015, má udelené poverenie č. TSOV/2/2015 na vykonávanie činnosti technickej služby kategórie A overovania vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z., na základe Osvedčenia o akreditácii č. S-139 zo dňa 25.01.2017 a v rozsahu jeho Prílohy zo dňa 25.01.2017 s dátumom platnosti poverenia do 31.01.2020.

Vykonáva testy typu vozidiel (ES), hromadnej prestavby typu vozidla, typu systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, nebezpečných častí alebo vybavenia a overuje ich zhodnosť na účely ich schvaľovania. Vystavuje protokoly o testoch typu a vypracováva návrhy dokladov vydávaných typovým schvaľovacím orgánom (ministerstvo dopravy).

Vykonáva skúšky jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na účely ich schvaľovania, vystavuje protokoly o skúškach jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a vypracováva návrhy dokladov vydávaných schvaľovacím orgánom (okresný úrad dopravy).

Prideľovanie WMI A VIN
Pridelenie svetového kódu výrobcu (WMI) a identifikačného čísla vozidla (VIN).