Zvarence

Jenou z činnosti f. WUSAM, a.s. Zvolen je zváranie kovových konštrukcií a prípravkov a zvarencov pre tuzemských a zahraničných výrobcov zemných a cestných strojov v rámci programu externých kooperácií.

WUSAM, a.s. privíta  každú  príležitosť  externých kooperácií v rezorte  výroby  kovových  konštrukcií  a zvarencov. Naši technológovia  a konštruktéri pracujú  v programe  AUTO CAD  a SOLID EDGE.