Rozhadzovač hnoja a kompostu WRH-10

Rozhadzovače hnoja a kompostu sú nadstavby na poľnohospodárska automobily T 815 Agro a LIAZ Agro, určené na rozhadzovanie hnoja a kompostu na poliach bez porastu, na prihnojenie porastu obilnín, ako aj na lúkach a pasienkoch.

General Details

Rozhadzovač hnoja a kompostu WRH-10: Pracovné nadstavby sa uchytávajú k rámu podvozku do štyroch lôžok pomocou čapov. Kombinované rozhadzovacie ústrojenstvo pozostáva z horizontálnych dávkovacích valcov a rozhadzovacích lopát. Posun materiálu zabezpečuje posuvný reťazový dopravník s voliteľnou rýchlosťou podávania.

Pohon pracovných častí je odvodený z pohonu automobilového podvozku pomocou spojovacieho hriadeľa. Otáčky pracovných častí sú závislé od zaradenia cestného alebo redukovaného rýchlostného stupňa. Ochrana pred preťažením horizontálnych dávkovacích valcov, rozhadzovacej lopaty a posuvného dopravníka je zabezpečená poistnými  spojkami.

Súčasťou rozhadzovača sú podperné nohy, ktoré slúžia na demontáž pracovnej nadstavby z podvozku. Rozhadzovač je ďalej vybavený elektrickým osvetlením pre premávku po verejných komunikáciách a zábranou proti vklineniu vozidiel.

Technické údaje WRH-10
 • dĺžka nadstavby s automobilom –  8900 mm
 • dĺžka nadstavby – 7230 mm
 • šírka nadstavby – 2500 mm
 • výška nadstavby s automobilom – 2350 mm
 • hmotnosť nadstavby – 2850 kg
 • užitočná hmotnosť nákladu – 10 t
 • rozmer ložnej plochy – 600 x 190 cm
 • objem ložného priestoru – 8 m3
 • pracovný záber – 10 m
 • pracovná rýchlosť              – 6 – 12 km/h
 • dávkovanie – 10-60 ha/h
 • svahová dostupnosť – 10°