Mobilný hutnícky manipulátor MHM 30.0

Mobilný hutnícky manipulátor MHM 30 je vsádzkovací stroj na trojkolesovom podvozku s pohonom predných kolies. Riadené je zadné koleso. V základnom vyhotovení sa manipulátor používa na obsluhu elektrickej oblúkovej pece a to zavážaním vsádzky do pece pomocou korýtka a rozbíjaním trusky pomocou ohrabla.

MHM 30.0 je manipulátor so sediacou obsluhou, s volantovým riadením a pedálovým ovládaním smeru a rýchlosti jazdy. Pohon manipulátora MHM 30.0 je koncepcie: elektromotor – hydrogenerátor – predná hnacia náprava (dvojica hydromotorov).

Manipulátor môže pracovať v horúcom pracovnom prostredí podľa STN 33 0300, kde je teplota v priemere za 24 hodín obvykle vyššia ako 35°C a max. teplota je 90°C.