Oznamy

Projekt: Inteligentné inovácie vo výrobnom procese žiadateľa WUSAM, a.s.

Prijímateľ: WUSAM, a.s., Buzulucká 3, 961 50 Zvolen, IČO: 31 630 545 Miesto realizácie: Buzulucká 2472/3, 961 50 Zvolen, parcelné číslo 1980/14 Opis projektu: Realizáciou projektu došlo u prijímateľa k podpore inteligentných inovácií vo výrobnom procese, zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom inteligentných riešení, zvýšeniu technologickej úrovne výroby obstaraním nových inovatívnych technológií a ich zavedením do výroby. […]

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponuky k zákazke na dodanie tovaru s názvom: „Horizontálny frézovací a vyvrtávací stroj“ pre projekt s názvom: „Inteligentné inovácie vo výrobnom procese žiadateľa WUSAM, a.s.“